Εκπαιδευτικό υλικό και προδιαγραφές


Για την πρόσκληση γυναικών για να πραγματοποιήσουν προληπτική εξέταση μαστού με ψηφιακή μαστογραφία το Κέντρο έχει ετοιμάσει τις συνημμένες επιστολές.

Όποιος/α ενδιαφέρεται να βοηθήσει στην διάδοση της πρόσκλησης για προληπτικές εξετάσεις σε συχωριανές, φίλες και συγγενείς μπορεί να κατεβάσει τις επιστολές αυτές ελεύθερα και να τις πολλαπλασιάσει.